Fiókom Portfólió Áruház Hírek Support Ideológia

Adatvédelmi- és biztonsági szabályzat

Legutolsó frissítés dátuma: 2013.04.02.


Preambulum

 
Kijelentjük, hogy a weboldalainkat látogató természetes személyek magánélethez fűződő jogait tiszteletben tartjuk. A jelen adatvédelmi- és biztonsági szabályzat (továbbiakban „Adatvédelmi Szabályzat”) a jelen weboldal útján felvett személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységünkről nyújt teljes körű tájékoztatást.

1.      Weboldalunkra történő belépésével Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt feltételeket és hozzájárulását adja az Ön által megadott adatok jelen szabályzatban foglalt kezeléséhez.

A jelen weboldal üzemeltetője és a jelen weboldal útján gyűjtött személyes adatok kezelője a Aragorn Stúdió Kft. Társaság (székhely:1046 Budapest Erdősor utca 6. 4/23, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Cégbíróság, cégjegyzékszám:   01-09-990838 továbbiakban “Társaság”).

 Társaságunk tájékoztatni kívánja Önt arról, hogy miként gyűjti, használja és továbbítja a személyes adatokat a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (továbbiakban „Direkt Marketing törvény”),  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban „törvény az elektronikus kereskedelemről), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban „Reklámtörvény”), illetőleg az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

 Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy eltérő utalás hiányában az Ön személyes adatainak kezelése önkéntes és annak jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása. Ennek megfelelően Ön bármikor indokolás nélkül jogosult a közreműködést és az adatszolgáltatást megtagadni, illetőleg az adatkezeléshez megadott hozzájárulását visszavonni. A Társaság az Infotv. 6. § (1) és (5) bekezdése alapján abban az esetben is kezelheti az Ön személyes adatait, amennyiben a személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az a Társaság, vagy harmadik jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, feltéve, hogy ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ezen utóbbi kivételes esetben az Ön személyes adatai további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetőek.

 A Társaság az Adatvédelmi Szabályzatot időről időre frissítheti, rendelkezéseit felülvizsgálhatja. Az Adatvédelmi Szabályzat frissítésének legutóbbi időpontját az „Legutolsó frissítés dátuma” cím alatt az Adatvédelmi Szabályzatot tartalmazó oldal tetején található meg. A jelen weboldal folytatólagos használata a frissített, vagy módosított Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának minősül. Amennyiben a módosításokkal nem ért egyet, abban az esetben kérjük, tartózkodjon a weboldal használatától.

 A jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában foglaltak kivételével, amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzat és bármely más, jelen weboldalon megjelenő különös rendelkezés között eltérés tapasztalható, abban az esetben a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései irányadóak.

 2.      A Társaság milyen típusú személyes adatokat gyűjt?

 A weboldalra történő regisztrációkor Öntől a következő adatok megadását kértük: név, e-mail cím. Ezen adatokat ideiglenes süti (cookie) tartalmazhatja (lásd Sütikről szóló 2. pontot).  További személyes adatok megadására nincs szükség a jelen weboldal legtöbb aloldalának meglátogatásához. Annak érdekében azonban, hogy a weboldal által nyújtott további lehetőségeket kihasználhassa (így különösen termékinformációk fogadására, ajándéksorsolásra, vagy nyereményjátékra történő feliratkozáshoz, avagy a Társaságtól más tájékoztatások fogadására), további személyes adatok megadása lehet szükséges így bizonyos személyes adatok további önkéntes szolgáltatását is kérhetjük Öntől. Ilyen adatok lehetnek: a lakcím, a születési hely és idő stb.  Ezen személyes adatokat akként kapcsolhatjuk össze, hogy a végtermék nem azonosítja személyesen Önt, sem pedig a jelen weboldal más használóját. Erre például akként kerülhet sor, hogy kiszámítjuk azon személyek százalékos arányát, akik ugyanazon irányítószámmal rendelkeznek. Az ilyen összesített adatok a jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alatt nem minősülnek személyes adatnak és arra való tekintettel, hogy az ilyen adat nem azonosítja Önt, azt bármely célra felhasználhatjuk.

 Amennyiben a jelen weboldalt meglátogatja, vagy azon tevékenységet fejt ki, a Társaság, továbbá a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók rögzítik az Ön Internet Protokoll (IP) címét, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusát,. Ezeket az adatokat nem kötjük az Ön profiljához, mivel ezek az adatok kizárólag összesített formában kerülnek felvételre és tárolásra, általában a következő forrásokból:

 Server Log Adatok. W3C* szabványnak megfelelő kiterjesztett log file-okat használunk a web-szerverünkön történő aktivitás rögzítésére, melybe beletartozik különösen az IP cím (az internetszolgáltató részéről a számítógép részére automatikusan delegált szám), a lehívások időtartama és időpontja, a megtekintett oldal, felhasználói ágens, az előzőleg látogatott oldal címe és küldött, illetőleg fogadott süti értékei. A szerver log adatok annak érdekében kerülnek felvételre és elemzésre, hogy weboldal használóinak tevékenységéről összesített információt szolgáltassanak és a weboldal esetleges működési hibáit vagy egyéb problémákat azonosítsanak.

*A W3C egy nemzetközi konzorcium, ami webes szabványokat és irányelveket fejleszt. További információ elérhető a www.w3c.org weboldalon. Az IP címek gyűjtése az Interneten szokásos gyakorlatnak tekinthető és számos weboldal automatikusan teszi ezt meg.

Környezeti változók. Társaságunk bizonyos környezeti változókkal kapcsolatos adatokat is gyűjthet, így az Ön által használt számítógép típusával (Windows, vagy Machintos), képernyőfelbontással, operációs rendszerrel és web böngészővel kapcsolatosan. Ezeket a környezeti változókat több böngésző is gyűjti és a weboldalon történő szörfölés élményének optimalizálásához használhatóak föl.

Sütik. A süti (cookie) egy szöveges tartalmú információs állomány, melyet egy weboldal az érintett számítógép-böngészőjének süti mappájában helyez el és amelynek segítségével a weboldal bizonyos információkat megjegyezhet. A sütik önmagukban nem alkalmasak arra, hogy azonosítsák az érintettet.

A jelen weboldalon jelenleg egy fajta sütit használunk. Ezek a sütiket időről időre megváltozathatjuk a jelen Szabályzat frissítésével. Kérjük, hogy mindig kövesse a Szabályzat frissítésének legutóbbi időpontját az „Legutolsó frissítés dátuma” cím alatt.

Munkamenethez tartozó sütiket alkalmazunk:

·         a weboldalunk egyes oldalai közötti információk átvitele érdekében és a javasolt nyelvi beállítás megtartásához egy adott munkamenet során..

Az ún. „állandó sütik” a böngésző süti mappájában maradnak eltárolva a böngésző bezárása után is. A süti tárolási ideje annak beállított lejárati idejétől függ.

Állandó sütit használunk:

·     a vetélkedőkre, versenyekre, nyereményjátékokra vonatkozó jelentkezések számának követése érdekében. Amennyiben a vetélkedő / verseny, illetve nyereményjáték naponta csak egy jelentkezést tesz lehetővé, annak érdekében sütit használhatunk, hogy a többes jelentkezéseket kiszűrjük. Ez a fajta süti csak akkor kerül alkalmazásra, amennyiben Ön a vetélkedőre / versenyre, illetve nyereményjátékra regisztrál.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy több böngésző alapbeállítása a sütik fogadása. Önnek lehetősége van a sütik letiltására a böngésző beállításai útján. Az is lehetséges, hogy Ön csak bizonyos sütik fogadását engedélyezze. Kérjük, hogy ellenőrizze a böngésző-beállításait, és ehhez kapcsolódóan az adott böngésző súgójában kereshet infót.

Amennyiben a cookie fogadás letiltásra kerül, úgy Ön a mi oldalunkra nem léphet be.

További információkat a sütikről és azok letiltásáról a www.allaboutcookies.org weboldalon talál.

Pixel Tag-ek. Mi és szolgáltatóink úgynevezett „pixel tag”-eket, „web beacon”, „clear GIF” vagy más hasonló alkalmazásokat (együttesen „Pixel Tag”) vehetnek igénybe bizonyos weboldalak és HTML alapú e-mail üzenetekkel kapcsolatosan többek között annak érdekében, hogy összesített statisztikát készítsenek a jelen weboldal használati és lehívási adatairól. A Pixel Tag egy elektronikus kép, gyakran egyetlen pixel (1x1), ami normál esetben nem érzékelhető a weboldalt látogató személy részére és a látogató winchesterén található sütivel kapcsolódik össze. HTML alapú e-mail üzenet esetén a Pixel Tag képes annak közvetítésére, hogy az e-mail megnyitották-e és mikor.

3.      A Társaság miként kezeli és teszi hozzáférhetővé a tőlem felvett adatokat?

A személyes adatokat a Társaság kezeli, mely adatok ügynökei, partnerei részére továbbításra kerülhetnek,amennyiben ezek a személyek a társaság részére szolgáltatást nyújtanak. A személyes adatainak önkéntes szolgáltatásával Ön az Infotv. 8. § (1) bekezdése a) pontja alapján kifejezett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a Társaság harmadik országok területére, az EGT-n kívülre továbbítsa, illetve ilyen országban található adatfeldolgozók részére átadhassa. Nem bocsátjuk áruba, nem cseréljük ki és másképp sem tesszük hozzáférhetővé az Ön személyes adatait tőlünk független, harmadik személyek részére az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve, ha erre jogszabály kötelez minket, vagy az alábbi esetekben:

Igények teljesítése. A Társaság a szolgáltatott személyes adatait felhasználhatja az Ön részéről a jelen weboldalon keresztül benyújtott igények teljesítésére, így termékinformáció nyújtására vagy ügyeletek végrehajtása vagy az Ön kérdéseire, vagy kéréseire való válaszadás céljából.

Adminisztratív kommunikációk: Időszakosan felhasználhatjuk az Ön személyes adatait abból a célból, hogy a jelen weboldallal kapcsolatos fontos tájékoztatást juttassunk el Önhöz. Mivel ez az információ lényeges lehet a weboldal használata szempontjából, ezért ezen információk fogadását nem lehet letiltani.

Egyéb kommunikációk: Abból a célból felhasználhatjuk az Ön személyes adatait, hogy postai úton, e-mailen, telefonon, vagy SMS útján kapcsolatba lépjünk Önnel, hogy termékeinket népszerűsítsük, fejlesztésük irányait megvizsgáljuk, vagy éppen tájékoztatást küldjünk ezekről. Ha további reklámanyagokat nem kíván tőlünk fogadni, Önnek módjában áll ezekről leiratkozni, amennyiben e-mailt, vagy levelet küld részünkre, vagy ennek érdekében egyszerűen kövesse az ilyen kommunikációkban hozzáférhetővé tett leiratkozásról szóló tájékoztatást. A leiratkozás ingyenes.

E-mailek barátok részére. Amennyiben ezt a szolgáltatást felkínáljuk, hogy weboldal-tartalmat a jelen weboldalon keresztül ismerős/barát részére is továbbítani lehet, Ön megadhatja részünkre az ismerőse e-mail címét annak érdekében, hogy az Ön levelét eljuttassuk. Fenntartjuk a jogot, hogy az üzenet továbbítását megtagadjuk, különösen amennyiben az Önre vagy az Ön barátjára nézve irányadó jogszabályok eme szolgáltatás működését korlátozzák. A Társaság az Ön barátjának e-mailcímét rögzítheti, azonban azt kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban használja föl és nem küldd erre a címre reklámüzeneteket, kivéve, ha az Ön barátja regisztrál (vagy korábban regisztrált) a weboldalunkon. Vegye figyelembe, hogy a barátok részére történő üzenetküldéssel kapcsolatosan megadott személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Ön címzett barátja részére.

Promóciók. Ajándéksorsolásokat, nyereményjátékokat és hasonló promóciókat (együttesen „Promóciókat”) működtethetünk a jelen weboldalon keresztül. Rendszerint bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől a részvétel érdekében, és abban az esetben is, ha Ön nyer. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat továbbíthatjuk olyan személyek/szervezetek részére, akik a Promócióban részt vesznek illetőleg adattovábbításra az adott promóció szabályzatában/részvételi feltételeiben foglaltak alapján kerülhet sor. Kérjük, hogy a jelen weboldalon keresztül folytatott Promóció részvételi feltételeit minden esetben figyelmesen olvassa le, mivel ez további lényeges tájékoztatást tartalmazhat a Társaság személyes adatok kezelésével és továbbításával kapcsolatos tevékenységéről. Abban az esetben, ha az ilyen részvételi szabályzatban foglalt, adatkezelésre vonatkozó feltétel ellentmond a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek, ebben az esetben a részvételi szabályzatban foglaltak irányadóak.

Belső üzleti használat és statisztikai analízis. Felhasználhatjuk az Ön személyes adatait olyan belső üzleti céljainkra, mint a minőségbiztosítás, adatelemzés, audit vagy célzott promóciók, továbbá olyan célra is felhasználhatjuk, hogy saját tájékozottságunkat növeljük, vagy az segítse az ügyfeleink felé célzott promóciók lefolytatását. Személyes adatokat használunk a közönségünk nagyságának és használati szokások felmérésére és annak érdekében, hogy felismerjük Önt, amennyiben a weboldalunkra visszatér.

Szolgáltatók. Személyes adatokat tehetünk hozzáférhetővé a részünkre adatfeldolgozási feladatot ellátó szolgáltatók (továbbiakban „Szolgáltatók”) részére. Ilyen Szolgáltatók az ügyfélszolgálati specialisták, web hosting szolgáltatók, ügyfél-adatkezelő társaságok (pl. társaságok melyek, rendeléseket adnak le vagy levelezést koordinálnak) adatelemző cégek és e-mail szolgáltatók. A Szolgáltatók részére hozzáférés nyújtható a személyes adatokhoz, amennyiben feladatuk elvégzéséhez ehhez szükség van, azonban ebben az esetben is kizárólag e feladat elvégzése céljából történik adattovábbítás. Pillatanyilag ilyen szolgáltatást viszont nem működtetünk.

Látogatók által közzétett információk. A Társaság a jelen weboldalon keresztül üzenőfalat, vagy ehhez hasonló szolgáltatást tehet hozzáférhetővé, melyen információk, fotók, képek vagy más anyagok tehetők közzé. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bármely információ, fotó, kép, illetve anyag, melyet a szolgáltatás útján vagy más módon a weboldalon közzétesz, nyilvánossá válik a jelen weboldal világ minden tájáról származó látogatói részére, illetve az nyilvánosan is hozzáférhetővé válik. Amennyiben eme szolgáltatás igénybevételével információt tesz közzé, bizonyos személyes adatai más felhasználók részére láthatóvá válnak. Erre való tekintettel kérjük, fokozott figyelemmel járjon el a személyes adatai jelen weboldalon történő közzétételével kapcsolatosan. MINDEN FELELŐSSÉGÜNKET KIZÁRJUK OLYAN SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN, MELYET ÖN A JELEN WEBOLDALON ÖNKÉNTESEN TESZ KÖZZÉ.

Bűnmegelőzés, szükséghelyzet és jogszabályi megfelelősség. Fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatokat tegyünk hozzáférhetővé harmadik személyeknek (a) valamely jogszabály szerinti eljárásnak történő megfelelés, (b) kormányzati vagy hatósági kötelezések teljesítése; (c) a Társaság, Ön vagy mások jogainak, jogos érdekeinek, magánéletének, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében; (d) annak érdekében, hogy jogainkkal élni tudjunk vagy a felmerülő kárainkat csökkentsük.

4.      Harmadik személyek weboldalai

A jelen weboldal tartalmazhat harmadik személyek weboldalaira mutató linkeket. Ezen linkelt weboldalak nincsenek a Társaság ellenőrzése alatt, ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért és e weboldalak, illetve az azokon szereplő linkek tartalmáért sem. Ezen linkeket csak az Ön tájékoztatására szolgáltatjuk és a link jelen weboldalon történő megjelenítése nem jelent a linkelt weboldal tartalmáért való felelősségvállalást a Társaság részéről. Amennyiben e harmadik személy a weboldalán szolgáltat személyes adatokat, Ön ebben az esetben a harmadik személy weboldalával kerül kapcsolatba (és nem a mi weboldalunkkal), továbbá az Ön által szolgáltatott személyes adatok kezelésére és gyűjtésére e harmadik személy adatvédelmi szabályzata irányadó. Ezzel kapcsolatos ajánlásunk, hogy gondosan tanulmányozza eme harmadik személyek adatvédelmi szabályzatát és vonatkozó gyakorlatukat is. EZENNEL FELHÍVJUKA FIGYELMÉT, HOGY A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT NEM TERJED KI HARMADIK SZEMÉLYEK ADATVÉDELEMMEL VAGY TÁJÉKOZTATÁSI GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE.

5.      Foglalkoztatásra vonatkozó információ

Amennyiben részünkre önéletrajzot, vagy állásjelentkezést nyújt be a jelen weboldalon keresztül, a szolgáltatott adatokat az Ön szakmai tapasztalatának értékelése keretében kezeljük (illetőleg szükség szerint továbbítjuk is ezeket), mivel ez a Társaság illetve világszerte jelen levő tagvállalatainkkal kapcsolatos munkavállalásra vonatkozik. Ezen adatokat arra használjuk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel olyan álláshelyekkel kapcsolatosan, melyek megítélésünk szerint a Társasággal, vagy tagvállalatainkkal kapcsolatosan érdekelhetik Önt állásjelentkezés vagy más hasonló lehetőség céljából.

6.      Biztonság

Olyan biztonsági intézkedéseket és eszközöket alkalmazunk (mint például tűzfalakat), melyek megakadályozzák az általunk kezelt adatok elvesztését, az azokkal történő visszaélést, vagy azok megváltoztatását. Sajnálatos módon az internetes vagy más adattárolási rendszerrel kapcsolatos adattovábbítás sem biztosít 100%-os védelmet. Kérjük, hogy különleges, illetve érzékeny személyes adatot e-mail útján ne küldjön.

7.      Adattárolás

Személyes adatait legfeljebb azon időtartamig kezeljük, ami a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt célok eléréséhez szükséges, kivéve, ha ennél hosszabb adattárolás szükséges, vagy abban az esetben, ha ezt a vonatkozó jogszabályok engedélyezik.

8.      Az Ön jogai

Ön bármikor tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Személyes adatainak zárolását, helyesbítését, vagy törlését saját bejelentkezési fiókján belül Ön is tudja kezelni.

A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag a Társaságra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben. A Társaság az Ön tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja. Amennyiben nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, Ön a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat a Társasággal szemben.

Az Ön jogainak feltételezett megsértése esetére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Bírósági jogérvényesítés esetén az adatkezelő köteles bizonyítani, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel.  A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait Ön szintén bármikor gyakorolhatja, amennyiben kapcsolatba lép velünk. (Lásd kapcsolati adatainkat a 9. pontban) Ezzel összefüggésben kérhetjük Öntől, hogy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek az Ön személyére vonatkoznak.

Ön bármikor ingyenesen és indokolás nélkül leiratkozhat reklámok fogadásáról, amennyiben kapcsolatba lép velünk (lásd kapcsolati adatokat a 9. pontban alább). Kérjük, hogy a leiratkozással kapcsolatosan azt a kommunikációs csatornát is jelölje meg, melyről leiratkozni kíván, ugyanis egyéb esetben nem kapja majd kézhez más csatornán küldött üzeneteinket sem.

9.      Kapcsolati adataink

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban kérdése merülne föl, vagy bármely 8. pontban foglalt indokkal összefüggésben kapcsolatba kíván velünk lépni, továbbá akkor is, ha leiratkozni kíván a velünk történő kommunikációkról, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen :

support@aragornstudio.com

postai úton a  Aragorn Stúdió Kft. 1046 Budapest Erdősor utca 6. 4/23, címen, vagy telefonon a +36302983800  számon, illetve a levelezésen tüntesse föl, hogy „Az adatvédelmi felelős részére”. Kérjük annak figyelembe vételét, hogy az e-mailes levelezés nem biztonságos, ezért kérjük, hitelkártya vagy más bankkártya adatot vagy más különleges, illetve szenzitív jellegű adatot se adjon meg a levelezés során.


Belső adatvédelmi felelős

Az adatkezelő belső adatvédelmi felelőse:

Név: Szabó János

Kinevezés/megbízás kezdete: 2012.09.01.

 

A belső adatvédelmi felelős:

a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

b) ellenőrzi a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;

d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;

e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;

f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

 

A belső adatvédelmi felelős kinevezése/megbízása határozatlan időre szól.

A belső adatvédelmi felelős közvetlenül az adatkezelő vezetőjének felügyelete alá tartozik.